Prijava

Dobro došli u aplikaciju

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom


Poštovani korisnici sustava Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom!

„Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom“ omogućuje uvid u dokumente dozvola i rješenja. Sustav je prijelazno rješenje do uspostave informacijskog sustava „Registar djelatnosti gospodarenja otpadom“ (ReDGO) koji je propisan čl. 130. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21).

Pravo dobivanja korisničkog računa za puni pristup, odnosno uvid u sve dokumente sustava (uključujući istekle dozvole/rješenja) imaju djelatnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu i ostalih institucija temeljem postojeće nadležnosti za poslove gospodarenja otpadom.

Za potpuni pristup podatcima iz Registra dozvola i potvrda potrebno je zatražiti korisničku ulogu u Informacijskom sustavu zaštite okoliša na sljedećem linku: http://iszo-portal.azo.hr.

Uloga koju je potrebno zatražiti je REGDOZ:INSPEKCIJA unutar aplikacije REGDOZ - Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom.

Upute za registraciju: http://iszo-portal.azo.hr/Upute.aspx


Na lijevoj strani ekrana nalazi se izbornik koji omogućuje navigaciju kroz aplikaciju. Odabirom jedne od ponuđenih opcija omogućeno je pretraživanje prethodnih stavki.